In the news‎ > ‎

VCSA Vinh Danh Những Học Sinh Thủ Khoa và Á Khoa

posted Aug 25, 2012, 5:01 PM by VCSA Admin

Saigon Tex News
Ngày 2 tháng 8, 2007

Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (VCSA) sẽ tổ chức Buổi Ăn Trưa Hằng Năm lần thứ 11 để vinh danh những học sinh valedictorian (học sinh xuất sắc được đọc diễn văn vào ngày ra trường) vào ngày chủ nhật 5 tháng 8 tại nhà hàng Kim Sơn ở số 10603 đường Bellaire. 16 học sinh xuất sắc từ những trường trung học ở Houston sẽ được vinh danh qua những thành tích học đường của mình.

Từ năm 1997, VCSA đã vinh danh 170 học sinh.

VCSA, một cơ quan vô vì lợi đã được hình thành vào năm 1990, cố gắng đẩy mạnh sự hòa hợp và hợp tác giữa những người Việt với nhau, đặc biệt là trong những lãnh vực văn hóa và khoa học. VCSA cung cấp điều kiện để những chuyên viên trẻ tuổi người Việt có thể trao đổi ý kiến, kỹ năng, và tham gia xây dựng một cộng đồng người Việt mạnh mẽ.

Ở Houston, VCSA đã phát triễn những chương trình dạy kèm sau giờ học ở hai khu southwest và southeast của Houston để phục vụ gần 200 học sinh. Hội cũng hợp tác với HISD và Alief ISD để đưa ra một ngày Sự Nghiệp Người Việt thành công vào tháng 4.

Ở Houston, có gần 150,000 người Việt, cộng đồng người Việt lớn nhất ở Texas, cộng đồng đã đóng góp đáng kể đối với xã hội Mỹ qua những thành tựu trong lãnh vực kỹ nghệ, tài chính, kinh tế, và chính trị. VCSA đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục, văn hóa, và sự lãnh đạo của cộng đồng và mục đích của hội là đưa cộng đồng cùng tham gia đóng góp xã hội Mỹ.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn, buổi ăn trưa được thiết kế để khuyến khích thế hệ trẻ học xuất sắc bằng cách vinh danh những học sinh người Việt nổi bật ở những trường trung học. Chương trình cũng bao gồm một buổi chiếu phim những việc làm nổi bật của VCSA trong những năm qua và rất nhiều những học sinh đã được vinh danh đã trở lại Houston để đóng góp sức mình cho chương trình. Có hơn 25 những học sinh được vinh danh tham gia tổ chức chương trình năm nay.

VCSA cũng bảo trợ những buổi học về Vietnamese Youth Tobacco Summit và bệnh viêm gan B và ung thư ngực. Hội cũng có một chương trình tài chính với sự hợp tác của nhà băng Washington Mutual để giúp những gia đình thu nhập thấp ở cộng đồng người Việt.

"Chúng tôi rất hãnh diện về những học sinh người Việt ở Houston," Anh Lan Nguyễn cũa VCSA cho biết. "Với tỉ lệ học sinh người Việt chỉ có khoãng 1 hoặc 2 phần trăm tổng số học sinh, con số học sinh valedictorian vượt xa có số trung bình." Người điều khiển chương trình sẽ do giám đốc quan hệ của Sở Lao Động Mỹ Mina T. Nguyễn. Cô Mina có trách nhiệm cung cấp những ý kiến và lời khuyên cho thư kí của sở về sự phát triển lao động và cho những kế hoạch phát triển lâu dài. Nhà bảo trợ cho buổi ăn trưa năm nay là nhà băng Washington Mutual. Những công ty bảo trợ khác bao gồm Texas Instruments, UPS, Centerpoint Energy and nhà hàng Kim Son.

Năm nay, có 18 học sinh ra trường ở 18 trường trung học khác nhau bao gồm 12 Valedictorian:

Alex Nguyen (Valedictorian-Oak Ridge High School),

Anvinh Doan Nguyen (Valedictorian-Taylor High School)

Bichhong Do (Valedictorian-Klein Forest High School)

Christine My-Dung Vaughn (Valedictorian-Cesar Chavez High School)

Cindy Mai Dinh (Valedictorian-Springwoods High School)

Huy Nguyen (Valedictorian-Milby High School)

Khai Tien Le Huynh (Valedictorian-Westbury Christian High School)

Linda Nguyen (Valedictorian-Pearland High School)

Ngoc Minh Luu (Valedictorian-Dobie High School)

Ngan Nguyen (Valedictorian-Sam Rayburn)

Shoumi Barua (Valedictorian-Westchester Academy of International Studies)

Yen Vu (Valedictorian-School of Choice)

Anson Huynh (Salutatorian-DeBakey High School For Health Professionals)

Hoang Le Vu (Salutatorian-Sharpstown High School)

Katrina Nguyen (Salutatorian-Jersey Village High School)

Michael Duong (Salutatorian-Alief Hastings High School),

Peter Uy (Salutatorian-George Washington Carver High School)

Sarah Hua (Salutatorian-Alief Elsik High School)