In the news‎ > ‎

Văn Hóa Truyện Kiều và Giới Trẻ

posted Aug 25, 2012, 5:46 PM by VCSA Admin

Phóng sự của Nguyễn Phục Hưng
Phát thanh trên VOA - Thứ Tư, August 12 2009
Trong chương trình 10:00 - 11:00 PM (giờ VN)

Là người Việt Nam ít ai không biết đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhất là những người đang sống trong nước, nhưng với giới trẻ sanh ra hay lớn lên tại Hoa Kỳ, truyện Kiều là một điều xa lạ. Trong văn học Việt Nam, Truyện Kiều là một tuyệt tác phẩm và Nguyễn Du đã được người Việt kính trọng, gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, UNESCO cũng đã tôn vinh ông là một danh nhân văn hóa thế giới.

Trong chủ trương phát huy văn hóa VN trong giới trẻ, Hội Văn Hóa Khoa Học Houston mùa hè này đang tổ chức một khóa giảng về Truyện Kiều do Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Bảo phụ trách. Ông Bảo là một sáng lập viên của Hội Văn Hóa Khoa Học Houston và đã bỏ rất nhiều thơì gian nghiên cứu các vấn đề văn học Việt Nam...

Mời nghe tất cả phóng sự của Nguyễn Phục Hưng tại đây :